W tym roku, po raz kolejny Primavega uczestniczyła w kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Owocowo – Warzywnych Fruit Logistica 2017 r. Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę wystawców: 3 100 z 86 krajów przy 70 000 osobach zwiedzających ze 130 krajów. Targi są okazją do spotkania specjalistów zajmujących się produkcją, dystrybucją produktów z sektora owocowo-warzywnego. Podczas trzech dni trwania targów (8-10.02.2017 r.) mieliśmy okazję zaprezentować swoją ofertę produktową, nawiązać relacje biznesowe i zapoznać się z trendami rynkowymi.

  Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i zapraszamy w 2018 roku.

  post image
  kariera

  Stwarzamy na­szym pra­cow­nikom możliwość ro­z­woju za­wodowe­go i wspie­ramy w ro­z­wija­niu ich kom­peten­cji, niezbędnych do wy­ko­nywania po­wie­rzonych obo­wiązków.


  Grupa Producentów Warzyw

  PRIMAVEGA Sp. z o.o.

  Wróblewo Osiedle 14

  09-152 Naruszewo, Polska

  Wszelkie prawa zastrzeżone Ⓒ Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Realizacja: Bazinga
  All rights reserved Ⓒ Vegetable Producers Group PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Prepared by Bazinga