Wraz z początkiem 2017 roku Primavega zaangażowała się w projekty społeczno-edukacyjne, których inicjatorem jest Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. W ramach podjętej współpracy realizowane będą: Projekt Smaki Wisły, Cztery Pory Roku – prospołeczny i edukacyjny projekt skierowany do blogerów i mediów kulinarnych oraz szefów kuchni, zasięgiem obejmujący całą Polskę. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy o kuchni staropolskiej, odtwarzanie jej smaków i kultury.
  Program łączy historyczne receptury ze współczesnymi trendami kulinarnymi. Cały projekt obejmuje osiem spotkań, podczas których zaplanowane są wykłady merytoryczne – prowadzone przez pracowników Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego oraz zaproszonych gości – min. innymi specjalistów z Primavegi. Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego, w ramach tego projektu, udostępni część swojego ogrodu – powstanie w nim ogród blogerski, w którym uczestnicy będą sadzić różnorodne, czasami zapomniane odmiany roślin. Zebrane plony zostaną użyte podczas warsztatów kulinarnych.

  post image
  kariera

  Stwarzamy na­szym pra­cow­nikom możliwość ro­z­woju za­wodowe­go i wspie­ramy w ro­z­wija­niu ich kom­peten­cji, niezbędnych do wy­ko­nywania po­wie­rzonych obo­wiązków.


  Grupa Producentów Warzyw

  PRIMAVEGA Sp. z o.o.

  Wróblewo Osiedle 14

  09-152 Naruszewo, Polska

  Wszelkie prawa zastrzeżone Ⓒ Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Realizacja: Bazinga
  All rights reserved Ⓒ Vegetable Producers Group PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Prepared by Bazinga