Contact

  GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW

  PRIMAVEGA Sp. z o.o.


  Wróblewo Osiedle 14

  09-152 Naruszewo, Polska

  Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. z siedzibą: Wróblewo-Osiedle 14, 09-152 Naruszewo. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000364203. Kapitał zakładowy: 10 000 000,00 zł opłacony w całości. NIP 5671886559. REGON 142551081

  Career

  We provide our employees with an opportunity for professional development and support
  in developing their competences necessary to perform their duties.


  Grupa Producentów Warzyw

  PRIMAVEGA Sp. z o.o.

  Wróblewo Osiedle 14

  09-152 Naruszewo, Polska

  Wszelkie prawa zastrzeżone Ⓒ Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Realizacja: Bazinga
  All rights reserved Ⓒ Vegetable Producers Group PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Prepared by Bazinga