Contacto

  GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW

  PRIMAVEGA Sp. z o.o.


  Wróblewo Osiedle 14

  09-152 Naruszewo, Polska

  Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. z siedzibą: Wróblewo-Osiedle 14, 09-152 Naruszewo. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000364203. Kapitał zakładowy: 10 000 000,00 zł opłacony w całości. NIP 5671886559. REGON 142551081. NUMER REJESTROWY BDO 000105743.

  carrera laboral

  Brindamos a nuestros empleados la posibilidad de desarrollo profesional y apoyamos el desarrollo de sus competencias, necesarias para realizar sus tareas.


  Grupo de productores de hortalizas

  PRIMAVEGA Sp. z o.o.

  Wróblewo Osiedle 14

  09-152 Naruszewo, Polska

  Wszelkie prawa zastrzeżone Ⓒ Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Realizacja: Bazinga
  All rights reserved Ⓒ Vegetable Producers Group PRIMAVEGA Sp. z o.o. | Prepared by Bazinga